Ngoại Thất Nhà Hàng 01

NGOẠI THẤT NHÀ HÀNG

Quy mô: 420m2, 3 tầng.

Cảm hứng: Phong cách đông dương, liên kết không sân vườn.

Vật liệu hoàn thiện: Đá bazan, sơn, kính, gỗ tự nhiên, gạch ceramic, ngói đất nung.

Giải pháp kết cấu: Bê tông cốt thép toàn khối.

_ST_

Dự án liên quan