Ngoại Thất Nhà Hàng 02

NGOẠI THẤT NHÀ HÀNG

Quy mô: 360m2, 2 tầng.

Cảm hứng: Phong cách hiện đại với vật liệu địa phương, không gian xanh.

Vật liệu hoàn thiện: Đá bazan, sơn, kính, gỗ tự nhiên, gạch ceramic, tôn.

Giải pháp kết cấu: Bê tông cốt thép, khung kèo thép.

_ST_

Dự án liên quan