Ngoại Thất Nhà Hàng 04

NGOẠI THẤT NHÀ HÀNG

Quy mô: 360m2, 2 tầng, 1 bán hầm.

Cảm hứng: Phong cách cổ điển, thô mộc.

Vật liệu hoàn thiện: Đá bazan, sơn, kính, gỗ tự nhiên, gạch cotto, tranh.

Giải pháp kết cấu: Bê tông cốt thép, kết cấu gỗ.

Dự án liên quan